Base tomante, oignons, xistora, tomates, poivrons, œufs, fromage

13.00€